[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
nov.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 34 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Facebook
ค้นหาจาก google
link banner
e-Learning


  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

 

. ข้อมูลทั่วไป
               ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  ตั้งอยู่ที่ หมู่  ๕  ถนนกุดบาก-วารชิภูมิ  ตำบลหนองปลิง   อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๒๗๐  โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๘-๙๑๒๓ 
อีเมล์  :  nov.school@hotmail.com   website : http://school.obec.go.th/nikhom  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  
                                   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  รูปดอกแพงพวยในวงกลม
ความหมาย                ดอกแพงพวยเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม มีคุณสมบัติทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักเรียนที่โรงเรียนคาดหวัง คือเป็นคนพากเพียร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญูสถาบัน

 
 
 
 
อักษรย่อ                   น.อ.ว.
คติธรรม                             สุวิชาโน ภวํโหติ  แปลว่า  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
คำขวัญ                    เรียนดี มีวินัย ใจมานะ
สีประจำโรงเรียน          ม่วง-ขาว
สีม่วง  หมายถึง ความอดทน อดกลั้น มีความมานะบากบั่น
                                      สีขาว  หมายถึง  ความดีที่บริสุทธิ์
เพลงประจำโรงเรียน      เพลงมาร์ชน้ำอูน  น.อ.ว.รำลึก  รำวง น.อ.ว.
         
          เขตพื้นที่บริการ
               ๑.๓.๑  ตำบลนิคมน้ำอูน
                   ๑)  บ้านนิคมพัฒนา
                   ๒)  บ้านหนองเบญจ
                   ๓)  บ้านหนองหลวง
                   ๔)  บ้านดงสว่าง
               ๑.๓.๒  ตำบลหนองปลิง
                   ๑)  บ้านหนองผักเทียม
                   ๒)  บ้านโคกมะนาว
                   ๓)  บ้านทันสมัย
                   ๔)  บ้านทรายคำ
                   ๕)  บ้านหนองปลิง
                   ๖)  บ้านโนนสมบูรณ์
                   ๗)  บ้านศรีเมือง
                   ๘)  บ้านหนองปลิงใหม่
               ๑.๓.๓  ตำบลสุวรรณคาม
                   ๑)  บ้านหนองปลิงน้อย
                   ๒)  บ้านโนนอ่างทอง
                   ๓)  บ้านหนองปลิงพุ่ม
                   ๔)  บ้านเวฬุวัน
 
          ประวัติโรงเรียน
               -  ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร ๒๑๖ ก ๖ ห้องเรียนบ้านพักครู ๒ หลัง ห้องส้วมนักเรียน ๑ หลัง บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง
               -  ปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว ๑ หลัง ห้องส้วม ๑ หลัง
               -  ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร ๒๑๖ ก เพิ่มเติมเต็มรูปแบบ
     -  ปีการศึกษา ๒๕๒๗ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก            
     -  นายทองจันทร์ พิลาวรรณ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
และนายเจน บุณยารมย์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียน นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายไมตรี สุตะโคตร มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วย อาจารย์ใหญ่ และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน
               -  ปีการศึกษา ๒๕๒๙ ได้งบประมาณก่อสร้างส้วมแบบมาตรฐาน ๑ หลัง
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาทุกๆ ด้าน และได้รับรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียน พระราชทานขนาดเล็ก
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง พร้อมได้รับครุภัณฑ์ห้อง สมุดและอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนายเจน บุณยารมย์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และนายวิจิตร ศิริโสม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหารแบบ ๑๐๐/๒๗ และบ้านพักภารโรง
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๖ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายไมตรี สุตะโคตร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ โรงเรียน พรรณาวุฒาจารย์ และนายประยูร ไชยเชษฐ์ มาดำรง ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทนและโรงเรียนเริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ๑ หลัง
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับการปรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จากตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ เป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการและได้รับงบก่อสร้างหอถังประปา แบบ ๙/๙ จำนวน ๑ หอถัง และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเกียรติบัตร รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการ
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน แบบ ๘ ที่ ๑ หลัง และโรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้รับ งบประมาณ สนับสนุน ได้จัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๓ เครื่อง
               -  ปีการศึกษา ๒๕๓๙โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด จากกรมสามัญศึกษา
               -  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายผู้บริหารโรงเรียน
ให้นายวิจิตร ศิริโสม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
 และให้นายอุทัย สงวนพงศ์ อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแทน และโรงเรียนได้รับบริจาครถตู้จากโรงเรียนบดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
จำนวน ๑ คัน
               -  ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ม.ปลาย จำนวน ๖ รายการ งบประมาณจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทำเอง) ขนาดกว้าง๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร งบจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ๓๐,๐๐๐ บาท ได้ต่อเติมอาคาร ๑๐๘ ล ทั้งสองหลังเพื่อทำเป็นห้องปฏิบัติการห้องหมวดวิชา และห้องต่างๆ โดยใช้งบบริจาค
               -  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายจำรูญ ธรรมสมบัติ ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
               -  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ นายอุทัย สงวนพงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม

  • วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน

ให้นายประยูร ไชยเชษฐ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพรรรณาวุฒาจารย์ และให้
นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์มาดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแทน

  • วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายผู้บริหารโรงเรียน

ให้ นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จังหวัดหนองคาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน นาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ประชานุเคราะห์” มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูน เจริญวิทยา แทนนายอุทัย สงวนพงศ์
               -  ปีการศึกษา ๒๕๔๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับบริจาคโทรทัศน์สี ๑๒ เครื่อง พร้อมจานรับสัญญาณดาวเทียม ๑ ชุด จากกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด กองพันทหารสื่อสาร ที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
               -  วันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๕๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  ได้มีคำสั่งย้ายผู้บริหารโรงเรียนให้ นายสุรชัย  โยคะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา แทนนายวีรยุทธ  สัตถาผล
              -  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕   นายสุรชัย  โยคะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ลาออกจากราชการ และนายเศกสรรค์  ปัญญาแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
              -   วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  ได้มีคำสั่ง นายเศกสรรค์  ปัญญาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา และให้นายวรพงษ์  บุญรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
               -  วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิสิทธิ์   จันทรเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
               -  ปัจจุบัน นายวิชัย  ภาวะบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา