[ 0636230026 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุนิตา ศูนยะราช
ชื่อเล่น : 
โอ๋
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/4/2548
อายุ : 
12
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
sunitasoonyarach523@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านหนองผักเทียม
อำเภอ : 
นิคมนำ้อูน
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47270
เบอร์โทรศัพท์ : 
0636230026
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น