ชื่อ - นามสกุล :นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :