หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดาริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดย : admin
อ่าน : 181
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

     

  
ในวันที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาได้ผ่านการประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดาริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน